Jan Folkegård: I våra kvarter Strängnäs 2000 - 2010

Fotobok om Strängnäs.

En dynamisk idyll kallar sig Strängnäs i reklamen. Strängnäs ligger där vid den glittrande Mälaren, lagom långt från Stockholm för att inte räknas som förort. Förr var Strängnäs en stad, i dag en kommun med två städer och en rad tätorter. Förr var det stridigheter mellan orterna. Hur det är i dag glimtar kanske fram i boken. Det är inte de stora händelserna som präglar vardagen, utan de små. Torgstånd och saluvagnar blir stridsämnen. En torgbrunn kan fylla sinnena flera år innan den ens börjar låta sitt vatten. Under tio år hinner mycket hända. Regeringen lade till exempel ner stans regemente mitt under decenniet. Men de flesta följderna av det kommer att hända först i nästa decennium. Man arbetar nämligen inte alltför hastigt i en dynamisk idyll. Men man gör det man gör.

ISBN 978-91-633-9833-9

 

Jan Folkegård: Brytningstid

När Sigrid lät resa runstenen vid Mervalla på Selaön i Mälaren efter sin make Sven som omkommit borta i Baltikum visste hon inte att den skulle bli ett vittnesbörd för oss som lever 1 000 år senare också om den handel vikingatidens köpmän utförde både i väster- och österled.

Köpmännens färder kom också väl till pass när Sigrids dotter Siv och hennes kamrat Ylva senare skulle fostras till kunniga vuxna kvinnor i svearnas rike. Hur den saken löstes på kungsgården Sätuna norr om Strängnäs med hjälp av goda kontakter i saxarnas land får vi uppleva i Brytningstid.

ISBN 978-91-637-2651-4

 

 

7257013207LmUB.jpg

 

Strängnäs och Mariefred - två städer som vuxit samman. Red. Jan Folkegård och Aestan Orstadius

Med bakgrund från stenåldern, då bygden bestod av öar i en vid skärgård, över vikingatid, reformation och stormaktstid, fram till dagens moderna samhälle ger elva författare en sakkunnig och intressant bild för såväl turister, nyinflyttade som genuin lokalbefolkning med denna guide till dagens samhälle, sevärdheter  och möjligheter.

ISBN 978-91-637-3487-8

 

 

 

 

LinkedIn share